ห้องปฏิบัติการเปิดรับอบรบเพื่อผู้สนใจ โดยจัดให้มีการอบรมทุกเสาร์ที่ 2 ของทุกเดือน รอบละ 15 คน โดยแบ่งเป็น

  • การอบรมการใช้งานระบบการพิมพ์ 3 มิติ ผ่าน Cloud
  • การใช้งาน Laser CNC

Training Schedule

  • 17 February 2017 [Close] [Booking]  Laser CNC
  • 25 February 2017 [Open] [Booking]  3D Printer

 

ท่านสามารถติดตามข่าวสารการอบรมได้ที่ Page ของ DPL
https://www.facebook.com/AKUDigitalPrototyping/