ห้องปฏิบัติการประกอบด้วย เครื่องตัดวัสดุด้วยเลเซอร์ รองรับขนาดการตัด A1  ให้บริการสำหรับนิสิตบุคลากรและบุคคลภายนอก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *